Lions Club Karlsborg

 
         

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(Publicerat 2019-07-01)

Presidentbyte 2019-07-01

Bilder från presidentbytet och våravslutning finns här

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(Publicerat 2018-07-02)

Presidentbyte 2018-07-01

Nytillträdde presidenten för perioden 2018-19, Leif Brodd. Se vidare bilder från bytestillfället.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

STARTSIDA

Lions Club Karlsborg bildades 1956-04-04 och vi har idag, 2018-09-03, 32 medlemmar, 
varav ca. 20% kvinnor. Klubbens identitet är Internationellt nr: 18810, distrikt VG, Zon 2.

Vi sammanträder 3:e onsdagen varje månad kl. 19.00 i klubblokalen, SOK träff, Parkvägen.. 
Styrelsemöten: första måndagen i månaden kl. 18.30 i klubblokalen.

Våra huvudsakliga uppgifter är att humanisera, göra det bättre för människor med olika hjälpbehov.
Vi arbetar med insatser lokalt, nationellt och internationellt.

Välkommen att följa vår verksamhet genom att söka i menyraden.

(Web-ansvarig, Rolf Blom. Mailadress: rolf@rbt.se)

 

Vårt motto är
TRÄFFAS - TRIVAS -TJÄNA

 

© Copyright. 2015 All Rights Reserved.